Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Donationer & Gåvor

 

Vill du donera pengar och stödja antibiotikaresistensforskningen på CARe?


Tack för ditt övervägande att ge en donation till Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet. Ert stöd kommer att hjälpa oss i vår vision att genom forskning begränsa mortaliteten, lidandet och de växande ekonomiska kostnaderna i vårt samhälle som kan härledas till den ökande antibiotikaresistensen i världen.


Vad vi gör på CARe


CARe omfattar över 100 forskare från sex fakulteter vid Göteborgs universitet. Tillsammans med hälso-och sjukvårdssektorn, ett nätverk av externa intressenter samt medarbetare vid över 20 internationella universitet och högskolor, eftersträvar CARe att generera ny kunskap för att möta de krav som ställs på samhället på grund av det globala hotet som antibiotikaresistens innebär idag och i framtiden.

För att säkerställa en holistisk angreppsvinkel, har vi på CARe centrerad vår forskning kring sex teman; Den yttre miljön, Diagnostik, Åtgärdsforskning, Nya Antibiotika, Spridning samt Övervakning. Varje tema engagerar forskare från flera discipliner med olika expertis, vilket skapar grund för en tvärvetenskaplig prägel inom CARe. För beskrivningar av varje tema och detaljerade presentationer av våra olika forskningsprojekt, rekommenderar vi er att besöka www.care.gu.se/research-themes.


Var dina pengar går


Donationer kommer att användas för att stödja forskningsverksamhet inom centret, i linje med de övergripande målen uppsatta inom CARe. Detta kan omfatta förvärv av infrastruktur, stöd för särskilda forskningsprojekt, utbildning eller pedagogiska aktiviteter, seminarier eller konferenser som CARe organiserar.

Resultaten från vår forskning kommer att, publiceras i referensgranskade vetenskapliga tidskrifter, integreras i undervisning och kanaliseras i alla samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter som våra forskare deltar i. Se vår hemsida för exempel (Publications, Education, Outreach & Videos och News and Events).


Hur man kan stödja vårt arbete på CARe


Det enklaste sättet att donera pengar till CARe är att sätta in pengar på Centrets bankkonto.

Inbetalningar inom Sverige
Bank: Danske Bank
Bankgiro: 5051-8646
Referensnummer: A5314


Inbetalningar från utlandet
Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
ACCOUNT: 1281 01 07130
IBAN-account: SE8912000000012810107130
SWIFT (BIC): DABASESX
ACCOUNT HOLDER: Göteborgs universitet
Reference number: A5314


Om ytterligare information önskas kontakta oss på care@gu.se

Styrgruppen på CARe


Förordningar och regler angående donationer, gåvor eller extern finansiering som UGOT följer


Enligt Ordinationsförordningen (1998:140) kan en donation definieras som ”… varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning…”.

Om givaren yrkar på (i samband med donationen) vissa kriterier som, inte uppfyller den ”akademiska friheten” vilken av hävd innefattas av Göteborgs universitets hederskodex, kommer CARe’s styrgrupp, tillsammans med Forsknings och Innovationskontorets juridiska ombud, avgöra om donationen i fråga kan eller kommer att accepteras. Om nödvändigt, kan Forsknings och Innovationskontoret upprätta, granska och förhandla avtal om samverkan mellan externa parter och CARe.
 

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 3/29/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?